top of page
ZÁKON O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI

Na základě nově vzniklé evropské směrnice NIS 2 je povinností každého jednotlivého státu trasponovat povinnosti dané směrnicí do státního legislativního systému do 17. října 2024. Nový zákon o kybernetické bezpečnosti má za cíl sjednotit několik aktuálních zákonných norem do jedné a současně tak nahradí původní zákon o kybernetické bezpečnosti z roku 2014.

27.12.2022

Zveřejnění směrnice
NIS 2 v evropském věstníku

16.1.2023

Uvedení směrnice
NIS 2 v platnost

18.10.2024

Směrnice NIS 2
nabude účinnosti

Q4 2024

Předpokládaná účinnost nového ZoKB

OBSAH NOVÉHO ZÁKONA O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI

Na podobu nového zákona o kybernetické bezpečnosti můžete nahlédnout zde. Vzhledem k tomu, že zákon prošel velmi silným připomínkovým řízením, neočekávají se již zásadní změny v jeho úpravě. Dá se dle něj tedy řídit už nyní a můžete začít proces úprav už teď.

bottom of page