top of page
LEGISLATIVA V IT BEZPEČNOSTI

Kybernetická bezpečnost je každým rokem důležitější oblast a uvědomují si to nejen lidé pracující v této oblasti, ale také si to mnohem častěji uvědomuje i vláda, nebo Evropská unie. Poslední změnou a současně tou nejdůležitější za poslední roky je už vydaná Směrnice EU, tzv. NIS2, kterou u nás v ČR dostal na starosti NÁRODNÍ ÚŘAD PRO KYBERNETICKOU BEZPEČNOST, zkráceně NÚKIB.

AKTUÁLNÍ PLATNÁ LEGISLATIVA
  • Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti (ZKB)

  • Vyhláška 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti (nová VKB)

  • starší verze VKB - Vyhláška 316/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti (původní VKB)

  • Vyhláška 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích

  • Nařízení vlády 432,2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury

  • Vyhláška 437/2017 Sb., o kritériích pro určení provozovatele základní služby

  • Vyhláška 316/2021 Sb., o některých požadavcích pro zápis do katalogu cloud computingu

  • Vyhláška 315/2021 Sb., o bezpečnostních úrovních pro využívání cloud computingu orgány veřejné moci

Dne 27.12.2022 byla oficiálně vydána Směrnice EU 2022/2555 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v Unii, tzv. NIS2, která je již na evropské úrovni platná. Od toho data má každý členský povinnost transpozice do své legislativy, a to do března 2024. 

Nová směrnice EU se dotkne všech významných oblastí, zejména potom kritické státní infrastruktury, všech výrobních společností velikosti středního podniku, výzkumné a další instituce. Dle aktuálního postupu NÚKIB tato směrnice znamená pro ČR zásadní legislativní změnu, která bude mít mimojiné za následek zrušení prakticky všech platných zákonů a vyhlášek jež budou nahrazeny úplně novým Zákonem o kybernetické bezpečnosti.

bottom of page