top of page
Monitoring_CO2.jpg

Chcete zvýšit studijní výsledky vašich studentů, tedy potažmo prestiž vaší školy? Dejte na monitoring CO₂  a zvyšte nejdříve jejich koncentraci!!

 

V dnešní době víme, že příliš vysoký podíl CO₂ ve vzduchu může mít katastrofální důsledky pro koncentraci žáků a že hladiny se stávají kritickými mnohem dříve, než se předpokládalo - v závislosti na tom, kolik lidí je v místnosti, jak jsou staří, jak velká je kapacita jejich plic a dalších faktorech.  Zhoršená kvalita vzduchu ve vnitřním prostoru začíná již od 1 000 do 1 400 ppm CO₂ . Víme, že tato hodnota je mnohdy v učebnách mnohonásobně překročena, dokonce se mohou vyskytnout hodnoty 2 000 až 5 000 ppm. Novější studie počínaje rokem 2017 ukazují, že špatná kvalita ovzduší ve třídách, která je  průměr> 2 000 ppm CO již krátkodobou koncentraci u školních dětí snižuje. 

Federace evropských asociací pro vytápění, ventilaci a klimatizaci (REHVA) ve svém dokumentu Guidance for Schools doporučuje prahovou hodnotu 800 ppm CO₂ ve vnitřním ovzduší, poté se již doporučuje větrat.

Bohužel tyto hodnoty instinktivně „necítíme“.  Zde vstupuje do hry monitorování  CO₂. Nemusíme hádat, můžeme se spolehnout na data, která jasně odrážejí realitu.  Nyní, díky koronavirové pandemie jsme se naučili větrat častěji, aniž by nás na to upozornil monitorovací systém, je to jedno ze stávajících pravidel bezpečnostních opatření. Nicméně jakmile tyto bezpečnostní opatření skončí, neměli bychom se vrátit ke starým zvyklostem, což jsou hodnoty 2000 ppm až 5000 ppm v učebnách.

Investice do měření CO₂  proto nejsou „ztracené peníze“, ale z dlouhodobého hlediska rozumná investice.

Můžeme také pamatovat na další data, která jsme schopni získat z vnitřního vzduchu, někdy dokonce s velmi běžnými nízkonákladovými senzory. Bytové materiály v některých starých školách (stejně jako ve vládních úřadech, veřejných institucích a dalších budovách) již nejsou nejmodernější a jsou potenciálně škodlivé pro zdraví. Azbest je pouze jedním z nejvíce do očí bijících příkladů. Existuje mnoho dalších látek, kterých se tolik nebojíme, ale které jsou z dlouhodobého hlediska také potenciálně škodlivé. Klíčovým slovem je zjevně hodnocení kvality vnitřního ovzduší pomocí součtu těkavých organických sloučenin (hodnota TVOC). Senzory mohou být schopné odhalit hodnotu TVOC a poskytnout dobré argumenty pro investice do budoucnosti budov pomocí zdravých stavebních materiálů. Jedná se o materiály, které neobsahují znečišťující látky schopné odpařováním způsobovat nemoci nebo alergie.

bottom of page