top of page
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)
NEDÍLNÁ SOUČÁST KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI

Ochrana osobních údajů je jednou z hlavních součástí novodobé kybernetické bezpečnosti. Každá společnost má za úkol ochránit zpracovávaná osobní data svých zaměstnanců a zákazníků. Povinnosti, které je nutno splnit definuje nařízení EU 679/2016.

DOKUMENTACE

Pomůžeme vám s analýzou rizik, tvorbou dokumentace a dalšími aspekty tak, aby vaše společnost splnila veškeré požadavky.

Parametry školení:
  • Délka školení 2-4 hodiny (dle počtu osob a náročnosti)

  • Cena od 1.000 Kč/osoba

  • Minimální počet účastníků: 5 osob

ŠKOLENÍ a AUDITY

Za účelem dostatečné ochrany je nutno provádět i pravidelná školení a audity.

Parametry školení:
  • Délka školení 2-4 hodiny (dle počtu osob a náročnosti)

  • Cena od 1.500 Kč/osoba

  • Minimální počet účastníků: 5 osob

bottom of page