top of page
ŠKOLENÍ A KONZULTAČNÍ SLUŽBY
ŠKOLENÍ PRO JEDNOTLIVCE I SKUPINY

Mezi naše nejvýznamnější služby patři školení jak jednotlivců, tak malých či větších skupin v různých oblastech. Primárně se zabýváme školením zaměstnanců v oblasti bezpečnosti, komunikace a práce s PC. Důležitou oblastí jsou také školení k dodávanému software či hardware.

Ve všech případech jsou naši zaměstnanci pravidelně vzděláváni aby vám byli schopni poskytnout aktuální a relevantní informace k diskutovaným tématům.

Každé školení je připravováno na míru dané společnosti dle potřeb a požadavků jednotlivých zákazníků, od čehož se odvíjí i samotná cena.

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST

V rámci kybernetické bezpečnosti nabízíme několik druhů školení. Všechna jsou zaměřena na vzdělávání vedoucích pracovníků a zaměstnanců s cílem naučit je jak poznat případný útok, jak útokům předcházet a jak se chovat v případě, že se takovýto zaměstnanec stane obětí útoku hackera /záškodníka.

Parametry školení:
 • Délka školení 2-4 hodiny (dle počtu osob a náročnosti)

 • Cena od 1.000 Kč/osoba

 • Minimální počet účastníků: 5 osob

BEZPEČNOST A OCHRANA DAT

Školení je zaměřeno na téma práce s různými druhy důležitých dat a informací. Dnešní doba požaduje po firmách různé přístupy k různým druhům informací a kromě důrazu kladeného na ochranu dat je nutné dodržovat určité směrnice a další dokumenty.

Parametry školení:
 • Délka školení 2-4 hodiny (dle počtu osob a náročnosti)

 • Cena od 1.500 Kč/osoba

 • Minimální počet účastníků: 5 osob

PRODUKTOVÁ ŠKOLENÍ

Produktová školení nejsou nijak konkrétní, naopak se odvíjí od požadavků zákazníka. Za účelem dodávek každého z produktů jsme povinni procházet pravidelnými školeními od výrobců těchto produktů. To nás opravňuje dále školit naše zákazníky v používání daných produktů.

Parametry školení:
 • Délka školení 2-8 hodin
  (dle počtu osob a náročnosti)

 • Cena od 2.000 Kč/osoba

 • Minimální počet účastníků: 5 osob

bottom of page