top of page
BEZPEČNOST ZAMĚSTNANCŮ A UŽIVATELŮ

Kybernetická bezpečnost není pouze o zabezpečení technickém, ale z velké části také o zabezpečení zaměstnanců, kolegů a dalších uživatelů. Úkolem každé společnosti je konat tak, aby jejich bezpečnost nebyla ohrožena a existuje pro to několik nejen legislativních nástrojů.

NÁSTROJE PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI UŽIVATELŮ

LEGISLATIVNÍ NÁSTROJE:

TECHNICKÉ NÁSTROJE:

  • Přístupové systémy (čipové, na otisky prstů či snímek obličeje, apod.)

  • Ochranné pracovní pomůcky

  • Řešení kybernetické bezpečnosti (řešení na ochranu před viry, malware, ransomware apod.)

  • Zálohování dat

  • a další

bottom of page